martes, 13 de junio de 2017

Sport Flor


ESPORT
Les activitats esportives a l'institut com el fútbol i el bàsquet, malgrat que pretenent mitjorar l'estil de vida dels adolescents, no acaben convertir-se en esport interesants, ja que no disposent d'una especialització d'un esport concret. Doncs, el jovens s'aborreixen i busquen llocs amb més nivell on poden ser mitjors i a la mateixa volta competir a nivell federal.
En el meu cas, el que més m'agrada és l'atletisme, i per això necessite comptar amb una pista i els materials necesaris per aconseguir mitjors resultats.

Florencia 2º bach.
Magistra Sara Lago

No hay comentarios:

Publicar un comentario